Diagnostyka w onkologii

Jak powstaje nowotwór?

Jak powstaje nowotwór?

Ludzkie ciało składa się z biliardów komórek, które żyją zaledwie kilka godzin do kilkudziesięciu dni, wykonując w tym czasie przydzielone im funkcje. W jądrze każdej z nich znajdują się geny określające jej czas życia oraz zadania, jakie musi spełnić. Czasami pojawiają się takie komórki, które nie mają zaprogramowanej funkcji, zadania ani czasu swojego życia. Jeśli organizm nie wyeliminuje ich od razu, mogą się zagnieździć, rozmnażać i żyć kosztem komórek prawidłowo działających.

Wtedy, zanim rozpocznie się proces ich podziału, muszą znaleźć się pod wpływem czynników stymulujących wzrost. Procesem przekazywania sygnałów do rozmnażania się „zarządza” grupa genów, zwana protoonkogenami. Należą do nich m.in. czynniki wzrostu i ich receptory. To za ich pomocą przekazywany jest do jądra komórkowego sygnał decydujący o rozmnażaniu. Jeśli protoonkogeny ulegną mutacji powstają onkogeny – dosłownie: geny nowotworów. Przekazują one zwiększoną ilość sygnałów wzrostu do jądra komórki, równowaga pomiędzy sygnałami wzrostu i obumierania zostaje zachwiana, co doprowadza do rozpoczęcia się procesu kancerogennego, nieśmiertelności komórki i jej szybkiego rozmnażania się. Wówczas powstaje nowotwór. Jeśli zmiany te nie zostaną w odpowiednim czasie zatrzymane, nowotwór może rozrastać się i dawać przerzuty.

Rola diagnostyki molekularnej w onkologii > Więcej

Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w onkologii > Więcej